IMGP0733.JPG

 

 

「KID, YOU'LL MOVE MOUNTAINS! ...Your mountain is waiting. So...get on your way!」

-擷取自Oh, the palces you'll go。

 

 

 

 

  第一次買一本書是因為喜歡封面的關係,但是細讀之後才發現父母更適合閱讀它, 裡面的內容充滿了人生哲理,我覺得很適合在當孩子需要面對挑戰、挫折和抉擇時,可讓父母提供給他們的一個指引。

 

 

 

 

 

 

Blog Widget by LinkWithin

全站熱搜

Lois 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()